Wil je eindelijk de regie in je leven terug?

Wil je weten wat je samen kunt bereiken door samen te werken?

Maak een afspraak

Wij geloven in een samenleving

waaraan iedereen zoveel mogelijk op eigen kracht deelneemt

Maak een afspraak

Samenredzaamheid

Wij geloven in een samenleving waaraan iedereen zoveel mogelijk op eigen kracht deelneemt, maar ook een samenleving waar iedereen zijn steentje aan bijdraagt. Dat geldt ook voor maatschappelijk kwetsbare mensen zoals jongeren met een verstandelijke beperking of gedragsproblemen, mensen met autisme of psychische problemen of ouderen die vereenzamen of chronisch ziek zijn.

Deelnemen aan de maatschappij is goed voor iedereen, maar vooral voor maatschappelijk kwetsbare mensen. Door net als iedereen te werken, te leren, te wonen en te ontspannen voelt men zich gezonder en gelukkiger en men maakt minder gebruik van kostbare overheidsvoorzieningen zoals gezondheidszorg, speciale leerwerkvoorzieningen, specialistische zorg en uitkeringen.

Het mes snijdt daarmee aan twee kanten: door kwetsbare burgers meer te laten deelnamen aan de maatschappij, worden mensen gelukkiger en nemen de zorgkosten van overheid en gemeenten als vanzelf af. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe zorgen we ervoor dat kwetsbare jongeren, volwassen en ouderen zoveel mogelijk zelfstandig en op eigen kracht deelnemen aan de maatschappij?

Het antwoord

bestaat uit drie delen, namelijk door het:

  • Activeren en versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van de cliënt.
  • Activeren en versterken van het sociale netwerk (inclusief mantelzorg).
  • Activeren en verbinden van lokale bedrijven, organisaties, instellingen en verenigingen.

Onderscheidend vermogen

HLL creëert een (tailor-made) omgeving die inspeelt op de vraag en het talent van de cliënt. Zij versterkt de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen, activeert en versterkt hun sociale netwerken en smeed lokale communities waar bedrijven, scholen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties graag aan mee doen. Hierdoor creëert Habitat een Sociale Markt waar vraag en aanbod op verschillende wijzes bij elkaar komen en waardoor geluk ontstaat

Contact

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen
voor vragen of voor een kennismaking:

HLLBIO

Wekeromseweg 12
6816 VS  Arnhem (NL)
Tel: +31 (0)26 8200 26,
HLLBIO maakt deel uit van HLL Zorgondernemingen
K.v.K. Arnhem 70362971
NL69  ABNA 0813 0339 18  t.n.v. HLL Zorgondernemingen

 

Ruud Berkel
mobiel/WhatsApp: 06 288 126 05
telefoon: 026 20 30 511

Theo van Schepop
mobiel: 06 468 877 54
telefoon: 026 20 30 511

Walter Kienhuis
mobiel 06 270 864 58
telefoon 026 20 30 511
 

 

Top