Wil je eindelijk de regie in je leven terug?

Wil je weten wat je samen kunt bereiken door samen te werken?

Neem contact op

Habitat Lekker Leven Bio
Eigen regie. 'Lekker leven, samendoen'

Wij geloven in een samenleving waaraan iedereen zoveel mogelijk op eigen kracht deelneemt, maar ook een samenleving waar iedereen zijn steentje aan bijdraagt. Dat geldt ook voor maatschappelijk kwetsbare mensen zoals jongeren met een verstandelijke beperking of gedragsproblemen, mensen met autisme of psychische problemen of ouderen die vereenzamen of chronisch ziek zijn.

Bij Habitat Lekker Leven Bio staat de vraag te allen tijde centraal.

Inzichtelijk wordt gemaakt waar de talenten liggen en waar de kwetsbaarheden en risico’s liggen voor de deelnemer en het gezin. Het doel is om zo snel mogelijk weer in het normale ritme van thuis, school en/of werk te komen en eigen regie te pakken.
Het is gericht op een gedifferentieerd aanbod dat afhankelijk van de vraag kan worden op- en/of afgeschaald in kwaliteit en kwantiteit.

Onze aanpak werkt tevens preventief. Het voorkomt dat de problematiek verergert en je aangewezen bent op zwaardere ondersteuningsvormen die aanzienlijk langer (kunnen) duren.

Positieve Gezondheid

'Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal'
IPH - Machteld Huber

bestaat uit drie delen, namelijk door het:

  • Activeren en versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van de cliënt.
  • Activeren en versterken van het sociale netwerk (inclusief mantelzorg).
  • Activeren en verbinden van lokale bedrijven, organisaties, instellingen en verenigingen.

Onderscheidend vermogen

Habitat Lekker Leven Bio creëert een (tailor-made) omgeving die inspeelt op de vraag en het talent van de cliënt. Zij versterkt de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen, activeert en versterkt hun sociale netwerken en smeed lokale communities waar bedrijven, scholen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties graag aan mee doen. Hierdoor creëert Habitat een Sociale Markt waar vraag en aanbod op verschillende wijzes bij elkaar komen en waardoor geluk ontstaat

Nieuws

Jaarafsluiting 
Op vrijdag 29 december 2023 vond de jaarafsluiting bij Habitat Lekker Leven Bio weer plaatst.
De begeleiders hebben samen met de deelnemers een mooie dag verzorgd.
Een gezellig samenzijn met een uitgebreide lunch en als hoogtepunt een ritje met de huifkar.

Quirijn

“De begeleiding die ik vanuit Habitat Lekker Leven Bio krijg, is zo anders dan alle andere organisaties waar ik hiervoor geweest ben. Als ik niet in het “product” paste werd er al snel gezegd, voor jou kunnen we niets doen. Zoek maar wat anders.
Hier kijkt mijn begeleider naar wie ik ben en hoe ik mijn doelen kan bereiken en wat daar voor nodig is. Dat klinkt heel logisch, maar er is een zoektocht van meer dan 10 jaar aan vooraf gegaan. Kijk naar de mens, wat die kan. De beperking wordt vaak door de buitenwereld opgelegd.
Bij Habitat Lekker Leven Bio kijken ze naar jou. En dan valt er gelukkig ook nog genoeg te lachen, ondanks alle hulp en begeleiding die nodig is. 
Meedenken en ondersteuning waar nodig, zonder dat ik de regie uit handen geef.”

Contact

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor vragen of voor een kennismaking:

Habitat Lekker Leven Bio 

Wekeromseweg 12
6816 VS  Arnhem (NL)
Tel: 026 20 30 511

Contactpersonen voor Habitat Lekker Leven Bio:
Ruud Berkel
06 2881 2605
r.berkel@habitatlekkerleven.nl

Walter Kienhuis
06 270 864 58
w.kienhuis@habitatlekkerleven.nl

__________________________________________________________


Habitat Lekker Leven Bio maakt deel uit van HLL Zorgondernemingen
K.v.K. Arnhem 70362971
NL69  ABNA 0813 0339 18  t.n.v. HLL Zorgondernemingen

Top