Time Out | Bed & Break

 

Doelstelling

Bij een (dreigende) escalatie jou en/of jouw omgeving te ontlasten en in staat te stellen zo snel mogelijk weer eigen regie te kunnen pakken en in het normale ritme komen.

Wat

Bij Time out opvang zorgen we er eerst voor dat jij ontlast wordt en weer op adem kunt komen en tot rust komt.  Inzichtelijk wordt gemaakt waar jouw talenten liggen en waar de kwetsbaarheden en risico’s liggen  Het doel is om zo snel mogelijk weer in het normale ritme van thuis, school en/of werk te komen.

De Time Out opvang werkt daarmee ook preventief. Het voorkomt dat de problematiek verergert en je aangewezen bent op zwaardere ondersteuningsvormen die aanzienlijk langer (kunnen) duren.

Time Out opvang is erop gericht om jou zo snel mogelijk weer op ‘eigen benen’ te laten staan en actief te laten participeren. Van belang is dat bij een eventuele terugval wordt geborgd dat je in de jou bekende omgeving weer wordt opgevangen (soort 10 ritten kaart).

Jouw vraag

Het kan natuurlijk voorkomen dat de situatie thuis ineens - om wat voor reden dan ook – escaleert/dreigt te escaleren. Wat doe je dan? Time-Out opvang kan in zo’n geval soms de enige oplossing zijn. Ter ontlasting van jezelf of van de thuissituatie.

Ons aanbod

Zodra de situatie bij ons is gestabiliseerd en je op adem bent gekomen, komen we bij elkaar. Wat is er gebeurd? Wat was de aanleiding voor de eventuele escalatie of terugval? En hoe geven we invulling aan de komende dagen of weken? Het blijkt dat de meeste mensen tot rust komen als duidelijk wordt wat de daadwerkelijke oorzaak was van de escalatie.

De begeleiding gebeurt bij ons in een veilige omgeving door ervaren en professionele begeleiders. Zij gaan daarbij uit van de individuele behoefte, ontwikkeling en talenten. Ons diensten- en zorg aanbod wordt hierop afgestemd.

De Time out opvang vindt plaats op het terrein van Bio Vakantieoord.

Onze locatie wordt gekenmerkt door:

  • De rustgevende ligging in de bossen van Arnhem
  • De aanwezigheid van de manege, paarden en paardenbakken
  • De aanwezigheid van boerderij

Wie

Wij bieden een plek aan kinderen, jongeren, jong volwassenen en volwassenen met een kwetsbaarheid

Waar

Habitat Lekker Leven Bio

 

 

Top