Financiering, Toeleiding & Wachtlijst

Onze dienst- en zorgverlening wordt op de volgende wijzen gefinancierd:

  • Vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de JW (Jeugdwet). Wij zijn gecontracteerd voor de regio Centraal Gelderland en Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Toeleiding vindt plaats door de gemeenten (vanuit wijkteams, wijkcoaches), huisarts, CJG
  • Vanuit een PGB (Persoonsgebonden Budget, WLZ, WMO, JW)
  • Particulier
  • Vanuit onderaannemerschap

Op dit moment staan al onze programma's open en is er geen sprake van wachtlijsten. 

Top