Programma's

Onze benadering is gebaseerd op de uitgangspunten van “Positieve gezondheid” van Machteld Huber.

'Gezondheid is breder dan de afwezigheid van ziekte en klachten. Elementen als veerkracht, zingeving en zelfmanagement staan steeds meer centraal'
 

Wat is Positieve Gezondheid?
Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Deelnemen aan de maatschappij is goed voor iedereen, maar vooral voor maatschappelijk kwetsbare mensen. Door kwetsbare burgers meer te laten deelnamen aan de maatschappij, worden mensen gelukkiger en nemen de zorgkosten van overheid en gemeenten als vanzelf af.

Wij doen dit door het:

  • Activeren en versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van de deelnemer.
  • Activeren en versterken van het sociale netwerk (inclusief mantelzorg).
  • Activeren en verbinden van lokale bedrijven, organisaties, instellingen en verenigingen

Bij Habitat Lekker Leven Bio staat de vraag te allen tijde centraal. Inzichtelijk wordt gemaakt waar de talenten liggen en waar de kwetsbaarheden en risico’s liggen voor de deelnemer en het gezin. Het doel is om zo snel mogelijk weer in het normale ritme van thuis, school en/of werk te komen en eigen regie te pakken. Het is gericht op een gedifferentieerd aanbod dat afhankelijk van de vraag kan worden op- en/of afgeschaald in kwaliteit en kwantiteit

Onze aanpak werkt tevens preventief. Het voorkomt dat de problematiek verergert en je aangewezen bent op zwaardere ondersteuningsvormen die aanzienlijk langer (kunnen) duren.

Om aan uw vraag invulling te geven, hebben wij de volgende programma’s ontwikkeld:

Top