Maatregelen tegen Coronavirus

Het Corona virus houdt ons allen flink bezig. De maatregelen om de verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen worden steeds verder aangescherpt. Dat heeft ook consequenties voor de organisatie binnen HLLBIO. Hierbij zijn de adviezen vanuit het RIVM leidend.

Voor HLLBIO betekent dit dat:

  • De zorg voor deelnemers zoveel mogelijk wordt gecontinueerd en waar mogelijk wordt geïndividualiseerd. Vanuit HLLBIO snappen wij als geen ander wat het is om voor je begeleiding afhankelijk te zijn van anderen en hoe de druk in de thuissituatie in korte tijd kan oplopen.
  • Aan deelnemers met koorts en luchtwegklachten geen ondersteuning wordt gegeven ter bescherming van de overige deelnemers.
  • Wij de adviezen vanuit de overheid en RIVM blijven volgen en waar nodig in ons beleid en maatregelen verwerken.

Vragen? Bel of mail gerust.

Namens het team

Walter Kienhuis

0627086458

w.kienhuis@habitatlekkerleven.nl

Top