Activerend Werk | Re-integratie

 

Doelstelling

Jou inzicht geven en ondersteunen/faciliteren in het realiseren van o.a.:

 • Ritme & structuur: Een betekenisvolle dag begint met ritme en structuur. Een stevige basis om op terug te vallen wanneer afleiding op de loer ligt.
 • Nieuwe kansen: Samen werken aan het creëren van nieuwe kansen en het optimaal benutten daarvan.
 • Doorzettingsvermogen: Problemen zijn er om op te lossen. Wij leren je om er gefocust en met dubbele kracht tegenaan te gaan.
 • Perspectief: Zonder perspectief is het lastig jezelf te motiveren. Wij ondersteunen jou in het definiëren van de stip op de horizon: een doel om naar toe te werken.
 • Eigenwaarde: Gebrek aan eigenwaarde zorgt voor stilstand. Samen met jou brengen wij jouw sterkten en aandachtspunten in beeld waardoor je zicht krijgt in jezelf en jezelf leert waarderen.
 • Zelfontwikkeling: Kleine stapjes vooruit zorgen voor een positieve modus en geven vertrouwen in de grotere uitdagingen.

Wat

Het betreft een traject waarin jij wordt voorbereid en geëquipeerd voor deelname aan het arbeidsproces en waar mogelijk de arbeidsmarkt.

Jouw vraag

Je bent door omstandigheden, ziekte of arbeidsongeschiktheid niet of  voor een langere tijd niet aan het werk geweest? Hoe nu verder? Want je wilt weer actief deelnemen aan  en deel uit maken van de maatschappij, eigen regie voeren.

Ons aanbod

Zodra jouw vraag en situatie helder is gedefinieerd zullen wij samen met jou een passende set activiteiten ontwikkelen en aanbieden die zoveel mogelijk  in de voor jou bekende omgeving kan worden uitgevoerd. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn dat de activiteiten passend, lokaal, regulier en gericht op ontwikkeling dienen te zijn. 

Passend

 • De kracht, kwaliteiten en mogelijkheden van jou staan centraal
 • Afgestemd op wat jij nodig hebt en naar vermogen
 • Zowel activering als opdoen van werknemers- en vakvaardigheden

Lokaal

 • Eigen omgeving als uitgangspunt (vertrouwd, eigen netwerk, eigen vervoer)

Regulier

 • Niet alleen werk, maar ook opleiding, voorzieningen en bestaande kennis/expertise
 • Geen arbeidsrelatie

Ontwikkeling

 • Gericht op het vergroten, versterken of behouden van de mate van participatie (gekoppeld aan de participatieladder)
 • Op persoonlijk vlak: groei van zelfvertrouwen, sociale vaardigheden; betere agressiebeheersing, gezondheid

Onze locatie wordt gekenmerkt door:

 • De rustgevende ligging in de bossen van Arnhem
 • De aanwezigheid van de manege, paarden en paardenbakken
 • De Aanwezigheid van boerderij

Wie

Deelnemers die gericht zijn op maatschappelijke (her)integratie (participatie)

 • zij leveren naar vermogen hun bijdrage; waar mogelijk betaald (met ondersteuning) of als vrijwilliger
 • het betreft ontwikkeling van de deelnemer/inwoner in brede zin

Waar

Habitat Lekker Leven Bio

Top